Doplačilo je 3,94 eura. Cena študentskega menija je 6,63 eura.